Kombinovaná výroba - efektivní a ekologické využití paliva

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace)

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace)

Paliva a zdroje pro kombinovanou výrobu

V kombinované výrobě elektřiny a tepla lze využít téměř všechna dostupná paliva a energetické zdroje:


Technologie pro kombinovanou výrobu

Technologie pro kombinovanou výrobu jsou značně různorodé co do použitého fyzikálního principu i velikosti zařízení. Elektrický výkon největších zařízení se počítá ve stovkách megawattů, zatímco u nejmenších (tzv. mikrokogenerace) jsou to jen desítky nebo dokonce jednotky kilowattů, což je srovnatelné s výkonem domácího vysavače. Společným jmenovatelem však stále zůstává využití tepla z výroby elektřiny, které by jinak přišlo vniveč.


Technologie kombinované výrobyObvyklý rozsah elektrických výkonů [MWe]
Protitlaká parní turbosoustrojí3 až 60
Odběrová parní turbosoustrojí25 až 200
Malé protitlaké (redukční) parní turbosoustrojí0,2 až 2,5
Samostatné plynové spalovací turbíny0,2 až 250
Paroplynové cykly5 až 450
ORC moduly0,2 až 5
Plynové motory0,02 až 4,5
Plynové mikroturbíny0,01 až 0,25
Palivové články0,005 až 2
Stirlingův motor0,001 až 0,03
Kogenerace je kombinovaná výroba tepla a elektřiny v jednom zařízení, například v kogeneračním plynovém motoru nebo protitlaké turbíně. Teplárny nahrazují parní rozvody, Pokrok ve vyjednávání notifikace OZE je dobrou zprávou, dobojováno ale není, Aktualizovaná Cenová mapa tepelné energie pro rok 2016, Hnízdění sokolů na komíně u nás poprvé v živém přenosu z Děčína, TS ČR podporuje 90 % návrhů ekologů na zlepšení legislativy oběhového hospodářství, Více než 2/3 tepla pro byty v ČR pochází z účinných soustav zásobování tepelnou energií, Účastníci Dnů teplárenství apelují na dokončení notifikace systému podpor v teplárenství, Křišťálové komíny letos putují do Plzně, Olomouce, Plané nad Lužnicí a Dobrušky, Zima byla opět velmi teplá, spotřeba tepla mírně vzrostla, Teplárenské sdružení ČR slaví 25. výročí svého založení,
Teplárenské sdružení České republiky